"Az ember halhatatlan lélek, s annak legfőbb széke, az emberi agy jelöli ki a kultúra ösvényét"

Széchenyi István

Diagnosztikus munka

A diagnosztikus munka alapja - előkészítés illetve a metszetek kiértékelése - megegyezik az általános pathologiai technikákkal.

  • Központi és perifériás idegrendszer mintáinak makroszkópos vizsgálata és leírása
  • Reprezentatív szövetblokkok kivágása, fixálása, paraffinba ágyazása, majd metszése
  • Rutin hematoxilin-eosin, valamint speciális festések
  • Immunhisztokémiai, valamint immunfluorescens festések
  • In situ hibridizációs technikák
  • Liquor és ciszta bennék cytológiai vizsgálata
  • Szükség esetén molekuláris/genetikai vizsgálatok
  • Elektronmikroszkópia

Az eljárások a Pathologiai Intézet laboratóriumaiban kerülnek elvégzésre. Konzultációs vizsgálatok széles spektrumát kínálja az intézeti Tanszék: agybiopszia (tumoros és nem tumoros esetek), izombiopszia, poszt-mortem neuropathologiai, valamint forenzikus neuropathológiai vizsgálatok. Konzultációs anyagok speciális feldolgozásával és elküldésével kapcsolatban további információért keresse fel a tanszék munkatársait az alábbi elérhetőségen: neuropathologia@med.unideb.hu