"Az ember halhatatlan lélek, s annak legfőbb széke, az emberi agy jelöli ki a kultúra ösvényét"

Széchenyi István

Neuropathológiai kutatások

A Neurpathologiai Tanszék munkatársai nemzetközi kutatásokban vesznek részt: felnőttkori és gyermek agytumorok, neurodegeneratív, cerebrovascularis és neuromuscularis betegségek területén.

Szoros együttműködés épült ki a Tanszék és a Neurológiai Klinika Neuropathológiai Laboratóriuma, illetve az Idegsebészeti Klinika Agytumor Szövetbankja között.


 

Neuropathologiai Kutatócsoport


Kutatási projektek:

  1. 1. Kóros fehérjeaggregátumok képződésének mechanizmusa neurodegeneratív kórképekben
  2. 2. A DNS repair mechanizmusok vizsgálata neurológiai kórképekben
  3. 3. A gliális eredetű agydaganatok pathogenezisében szerepet játszó jelátviteli útvonalak vizsgálata
  4. 4. Az idegsejtpusztulás mechanismusa vérzéses stroke-ban
  5. 5. Vasculáris és neurodegeneratív mechanismusok kölcsönhatása neurológiai kórképekben
  6. 6. Gyulladásos myopathiák kliniko-pathológiai jellemzői