"Az ember halhatatlan lélek, s annak legfőbb széke, az emberi agy jelöli ki a kultúra ösvényét"

Széchenyi István

Magyar Tudomány Ünnepe 2015

Neuropatológiai vizsgálatok a Nemzeti Agykutatási Program keretében

Tudományterület: Orvostudományok
Szervező: Debreceni Egyetem, ÁOK, Pathológiai Intézet, Neuropathológiai Tanszék
Cím: Debrecen, Nagyerdei körút 98.
Helyszín: Debreceni Egyetem, ÁOK, Pathológiai Intézet, 2. emelet
Időpont: 2015. november. 05., 15:30

Az előadások három fontos és gyakori betegségcsoport: i) az agytumorok, ii) a neurodegeneratív kórképek és iii) a kóros elhízás illetve soványság kialakulásában szerepet játszó molekuláris mechanizmusokról és ezek neuropatológiai vizsgálatairól szólnak.

Az agytumorok molekuláris meghatározóiról, heterogenitásairól, a molekuláris jellemzők alapján történő osztályozásról és az alcsoportok klinikai korrelációiról közölt újabb neuropatológiai eredmények azt mutatják, hogy nemcsak a tumorok között, hanem a tumoron belül is jelentős a celluláris és molekuláris heterogenitás.

Az átlagéletkor növekedése miatt emelkedik a különböző neurodegeneratív betegségek gyakorisága is. A molekuláris biológiai és képalkotó diagnosztikai módszerek egyre nagyobb szerepet játszanak a klinikai diagnosztika mellett e betegségek kutatásban. A fejlődő molekuláris biológiai technikák ellenére megbízható módon csak neuropathológiai módszerekkel diagnosztizálhatók, így a post mortem vizsgálatok a mai napig nélkülözhetetlenek, nemcsak a kutatásban, hanem a kórismézésben is.

Az elhízás (és kisebb mértékben a kóros soványság) egyre jelentősebb népegészségügyi probléma. A táplálkozás szabályozásának zavara fontos mechanizmus az esetek jelentős hányadában. Az agy integrálja és irányítja a táplálékfelvételi folyamatokat összehangolva a „homeosztázis fenntartása" és a „jutalmazási" mechanizmusokat. A patomechaniszmus vizsgálata neuropatológiai (elsősorban immunhisztokémiai) és radioligand kötődési módszerekkel új és hatékonyabb kezelési lehetőségek kifejlesztéséhez járulhat hozzá.

A Magyar Tudomány Ünnepe a Neuropatológiai Tanszéken, 2015 (Fotó: neuropathology.hu)
Hogyan izoláljunk DNS-t otthon? (letöltés)