"Az ember halhatatlan lélek, s annak legfőbb széke, az emberi agy jelöli ki a kultúra ösvényét"

Széchenyi István

Kedves Hallgatók,


A következő napokon lehet még jönni leckekönyvet aláíratni (Klin Idegtud KV kurzus): június 18, július 9, 24, szeptember 3, 17 (csütörtök), 13:00-13:30 az irodámban (Pathologiai intézet, Neuropathologiai tanszék, földszint, bejárat az udvar felől).

Szép nyarat kívánok!

Dr. Hortobágyi Tibor FRCPath, EFN

Oktatás

A Tanszék kiemelt oktatási célja az általános orvos, valamint fogorvostan hallgatók graduális képzése.

Mindemellett hangsúlyt fektet a Debreceni Egyetem Orvos és Egyészségtudományi Centrum neuropathologus, pathologus, neurologus, idegsebész és pszichiáter rezidenseinek és szakorvosjelöltek posztgraduális képzésére.

Előzetes egyeztetéseket követően más intézmények hallgatói és dolgozói számára is neuropathologiai képzési lehetőséget kínál.

Képzésük rendszeres előadások és egyszemélyes megbeszélések sorozatából épül fel. PhD hallgatók oktatása, témavezetése szintén fontos tanszéki feladat.

A kurzusokkal és továbbképzésekkel kapcsolatos további információért keresse fel a tanszék munkatársait az alábbi elérhetőségeken.


Kötelezően választható kurzus orvostanhallgatóknak

2014/2015 - 2. félév

Kedves Hallgatók,

A 'Klinikai idegtudományok alapjai' kötelezően választható kurzus február 19-én indul. A betegségek kliniko-patológiai szemléletű bemutatását az előadások mellett digitális és valódi szövetmetszetek értékelésén alapuló metszetszemináriumok, esetbemutatások, poszt-mortem agyvizsgálatok is segítik. A gyakorlatok időpontjai az előadássorozat elején kerülnek meghatározásra, mindenki számára biztosítva a kedvező alkalmakat. A kurzus részletei alább találhatók.


Üdvözlettel,


Hortobágyi Tibor FRCPath
tanszékvezető egyetemi docens • Klinikai idegtudományok alapjai (AOG458706)
 • A kurzus célkitűzései: A 4. évtől oktatott klinikai idegtudományi tárgyak tanulásához szükséges molekuláris és morfológiai ismeretek oktatása, a pre-klinikai tárgyak (pl. Élettan, Anatómia, Biokémia) idegtudományi ismeretanyagának kliniko-pathológiai szemléletű elmélyítése. Az előadások nyelve angol. • Tanmenet:
 • 1. hét: Az idegrendszer általános pathologiai reactiói;

  2. hét: Cerebrovaszkuláris betegségek;

  3. hét: Trauma és demielinizációs kórképek;

  4. hét: Demenciák

  5. hét: Idegrendszeri eredetű mozgási zavarok;

  6. hét: Neuromuszkuláris betegségek;

  7. hét: Egyéb idegrendszeri kórképek.

  8. hét: Egyéb idegrendszeri kórképek.  Előadások: február 19, 26; március 19; április 9, 16, 23; május 7, 14 (csütörtök)

  Idő: 17.00

  Hely: Elméleti Tömb, előadóterem

 • Ajánlott irodalom: A kurzus során meghatározandó tudományos közlemények.
 • A számonkérés módja és a vizsga típusa: írásbeli (tesztkérdések); 2015. május 14-én (17.00) illetve a vizsgaidőszakban