"Az ember halhatatlan lélek, s annak legfőbb széke, az emberi agy jelöli ki a kultúra ösvényét"

Széchenyi István

Neurodegeneráció - molekuláris pathológia és genetika II.

2012/2013 II. félév

Követelmény típus: Kollokvium
Kredit: 1
Kód: OT-IDI-T45

A két félévesre kurzus a demenciával és/vagy mozgási rendellenességgel járó neurodegeneratív kórképek molekuláris és genetikai jellemzőit tárgyalja, a neuropathológiai szemléletmód és vizsgálómódszerek előtérbe helyezésével. Az előadások anyagát szemináriumi megbeszélés, gyakorlat (makroszkópos és mikroszkópos vizsgálat), klinikopathologiai esetmegbeszélés, a szakirodalom kritikai elemzése egészíti ki. Az előadások és szeminárium/gyakorlatok nagyobbrészt angolul lesznek.

Időpontok: április 10., 17., 24. és május 8., 15. (16-18h) (szerda); további gyakorlat/szeminárium a hallgatókkal egyeztetett időpontban.

Helyszín: Pathológiai Intézet tanterme (kivéve: április 10. - Urológia; április 17. - IVDI)

Agyboncolás: Május 14. (kedd), (16h) - Elméleti Tömb, 6. emelet

 • Vizsga: Teszt (többszörös választás), május 15.
 • Javítás / pótlás: Június 18. és 20., 16:00, Pathológiai Intézet, előadóterem


 • Tárgyfelelős: Dr. Hortobágyi Tibor

  Szervezeti egység: Idegtudományi Doktori Iskola

  A kurzussal kapcsolatos információk:

  • neuropathologia@med.unideb.hu


  • Neurodegeneráció - molekuláris pathológia és genetika

   2012/2013 I. félév

   Követelmény típus: Kollokvium
   Kredit: 1
   Kód: OT-IDI-T42

   Tárgyfelelős: Dr. Hortobágyi Tibor

   Szervezeti egység: Idegtudományi Doktori Iskola

   A kurzussal kapcsolatos információk: